Lista bibliotek

StartLista bibliotek

Naszą książkę znajdziesz w następujących Bibliotekach:

Uczelnie medyczne

 • Biblioteka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Biblioteka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Biblioteka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Pozostałe Biblioteki

 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22
 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, skr. poczt. 526
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
 • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 • Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk.
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk