Przedmowa

StartKsiążkaPrzedmowa

Studia medyczne są specyficzne, jeśli chodzi o pisanie prac naukowych. O ile studenci farmacji, ratownictwa medycznego czy pielęgniarstwa muszą zapoznać się ze sztuką ich tworzenia w celu zaliczenia swoich studiów, o tyle przeciętny student kierunku lekarskiego zupełnie nie styka się z tą problematyką. Dla kontrastu – w wielu zagranicznych uczelniach, aby ukończyć studia lekarskie, wymagane jest samodzielne przygotowanie pracy naukowej.

Takie podejście jest nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne ze względu na uwarunkowania współczesnej medycyny. W erze evidence–based medicine nie można już dłużej traktować nauki jako hobby dla zapaleńców lub obowiązku personelu zatrudnionego na kontraktach akademickich. W czasach kiedy postęp w naukach biomedycznych osiąga przyrost geometryczny, znajomość metodologii, języka i trendów nauki są nieodzowne dla każdego, kto chce dobrze leczyć swoich pacjentów. Te umiejętności umożliwiają nie tylko uchwycenie najświeższych doniesień, ale także ocenę ich wiarygodności.

Niniejsza publikacja, dzięki staraniom naszych znakomitych autorów, przybliży Tobie naukę, poczynając od jej filozoficznych korzeni do owoców – praktycznych umiejętności potrzebnych do napisania własnej publikacji. Mamy nadzieję, że zawarta tu wiedza będzie przydatna zarówno początkującemu badaczowi, jak i osobie, która pierwsze kroki ma już za sobą.

W Poradniku znajdziesz trzy rodzaje tekstów. Pierwszy, czyli podręcznikowe informacje, podsumowujące najważniejsze wiadomości z danego tematu. Druga, nieco bardziej dynamiczna, to wywiady wychodzące swoją formą poza ramy tradycyjnego akademickiego przekazu. Wreszcie trzecia forma, najbardziej niezależna – eseje doświadczonych naukowców, ponieważ do nauki potrzeba nie tylko technicznych porad, ale również inspiracji.

Poradnik naukowy ma wady każdego tego typu opracowania – jest fragmentem rzeczywistości utrwalonej w danym miejscu i czasie. Część z tej wiedzy już jest albo za chwilę będzie nieaktualna. Nie traktuj więc jej jako prawdy objawionej, ale wykorzystaj do samodzielnego poszukiwania nowszych i bardziej szczegółowych materiałów. W imieniu zespołu redakcyjnego życzę Ci z całego serca powodzenia w Twojej podróży po świecie nauki i badań! Zachęcamy do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, wykonywania analiz, wyciągania wniosków i pisania publikacji!

Przemysław Waszak,
koordynator projektu